نرم افزار سیمرغ
دانایی
دانایی
خرد
خرد
فرزانگی
فرزانگی
توانایی
توانایی

تحلیل دقیق عملکرد سازمان

دسترسی به اطلاعات به روز در لحظه بصورت آنی و سریع از عملکرد تمام ارکان و بخش های سازمان

تحلیل دقیق عملکرد سازمان

تسهیل اتخاذ تصمیمات استراتژیک

سهولت در تصمیم گیری با گزارش ها و تحلیل های اختصاصی سفارشی سازی شده از اطلاعات جمع آوری شده

تسهیل اتخاذ تصمیمات استراتژیک

تسریع فرایندهای تصمیم گیری

دسترسی سریع و آسان به اطلاعات مهم از طریق داشبورد ۳۶۰ درجه با قابلیت شخصی سازی ظاهر و اجزاء

تسریع فرایندهای تصمیم گیری

بهبود بهره وری

شناخت بهتر از فعالیت ها و زمان های بهینه برای تخصیص منابع جهت افزایش ملموس بهره وری سازمانی

بهبود بهره وری

ارتباط مؤثر

ارسال پیام و اطلاعیه های به روز به اعضای تیم با فراهم کردن ارتباط مستقیم با تیم ها

ارتباط مؤثر

هوش مصنوعی

استفاده از هوش مصنوعی در پرسش و پاسخ، تحلیل و دسته بندی اطلاعات و داده ها

هوش مصنوعی