نرم افزار باشگاه مشتریان
آمار مشتریان

مشاهده لحظه ای
وضعیت مشتریان

دسته بندی مشتریان

روش های متنوع
دسته بندی مشتریان

مدیریت امتیازات

متدهای مختلف
مدیریت امتیازات

هدایا و تخفیفات

صدور انواع
کارت هدیه

امکانات ویژه جهت دسته بندی مشتریان

 • امکان گروه بندی مشتریان به صورت اتوماتیک و دستی
 • تعریف انواع تخفیف و اشانتیون (مقداری، درصدی، جایزه، پلکانی و ...) در روزها و ساعات مختلف هفته برای گروه های مشتری و فروشگاهی
 • امکان تعریف مشتری با اعتبار اولیه و صدور کارت اعتباری
 • تعریف قوانین امتیازدهی بر اساس مبلغ خرید
تقسیم بندی مشتریان

روش های متنوع مدیریت امتیازات مشتریان

 • اعطاء امتیاز به مشتری بر اساس مبلغ یا تعداد خرید
 • امکان تبدیل خودکار امتیاز به اعتبار
 • امکان تعریف گروه های مشتری بر اساس امتیازات دریافتی
 • تعریف آستانه برای گروه‌های مشتری و جابجایی خودکارمشتری در گروه‌ها بر اساس امتیازات (صعودی و نزولی)
مدیریت امتیازات

امکان صدور انواع کارت هدیه

 • امکان صدور کارت هدیه مبلغی
 • امکان صدور کارت تخفیفی درصدی
 • امکان صدور کارت هدیه یک بار مصرف و چندبار مصرف
 • امکان صدور کارت هدیه اتوماتیک و ارسال آن از طریق پیامک برای مشتری بر اساس روال‌های خاص بر اساس زیرسیستم مدیریت هوشمند رویداد
 • صدور بلیط قرعه کشی بر اساس مبلغ فاکتور
کارت هدیه

امکانات تحلیلی و مدیریتی

 • امکان تحلیل رفتار مشتری بر اساس مدل استاندارد RFM و شناسایی تغییرات جهت اندازه گیری بهره وری کمپین ها
 • امکان ثبت زمان بندی انقضاء امتیاز مشتری در صورت عدم خرید مجدد و متوالی جهت شناسایی مشتریان وفادار
 • امکان سناریو نویسی های خاص مبتنی بر ماژول مدیریت هوشمند رویداد
مدیریت داده ها