نشست تخصصی مدیران مالی پیرامون بررسی ابعاد سامانه مودیان مالیاتی و قوانین جدید مرتبط با صنعت خرده فروشی در دانشکده فنی دانشگاه تهران به همت و تلاش ارقام نگار اندیشه برگزار شد.

در این نشست جناب آقای دکتر حسین صبوری عضو هیئت مدیره اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای، جناب آقای محمد قبول عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران، عضو گروه مالیاتی جامعه حسابداران رسمی و کارشناس رسمی دادگستر، جناب آقای آرش عبدالشاهی عضو هیئت مدیره و مدیر محصول شرکت ارقام نگار اندیشه و جناب آقای سید جواد موسوی، استراتژيست کسب و کار های فروشگاهی، مشاور علمی اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای سخنرانی داشتند.

سخنرانان در خصوص بررسی قانون سامانه مودیان، بررسی تغییرات اساسی قانون موقت و دائمی مالیات بر ارزش افزوده و سامانه مودیان، بررسی ارتباط میان قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده و سامانه مودیان، بررسی وظایف و تکالیف مودیان و اشخاص ثالث در قوانین دائمی مالیات بر ارزش افزوده و سامانه مودیان، تقویت روحیه پژوهش و نقد در صنعت خرده فروشی به بحث و گفتگو پرداختند.

مطالب باران ۳۶۰ را برای علاقمندان به اشتراک گذارید: